Zemská kůra

Z skolavpohode.cz

Zemská kůra se skládá z celé řady strukturních jednotek. Strukturní jednotky jako například geosynklinály, rifty (ekvivalenty geosynklinál v oceánu) spadají do tzv. orogénu, což jsou labilní, mobilní části zemské kůry, vyznačují se poměrně značnou flexibilitou, a jednotky jako například platformy, tabule, štíty patří do tzv. kratogénu, což jsou stabilní části zemské kůry a na rozdíl od orogénu postrádají flexibilitu, jsou pevné a křehké. Během vývoje zemské kůry se následkem působení geologických procesů orogén postupně přetváří na relativně stabilnější kratogén.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.