Svěrák, Smoljak

Z skolavpohode.cz

Zdeněk Svěrák

Narodil se 28. 3. 1936 v Praze. Vyrostl v rodině zámečníka a elektrikáře, je otcem filmového režiséra Jana Svěráka, který se narodil v roce 1965. Po střední škole, kterou navštěvoval v letech 1950-1953, studoval Zdeněk Svěrák češtinu na Vysoké škole pedagogické v Praze (1953-1958, diplomová práce Šrámkova tvorba povídková ve srovnání s tvorbou básnickou). Již během studií účinkoval ve studentském ochotnickém souboru a spřátelil se s Ladislavem Smoljakem. Jako učitel působil v Žatci a Měcholupech. V roce 1961 nastoupil do Čs. rozhlasu a od roku 1962 působil v jeho armádní redakci. V říjnu roku 1966 založil Svěrák spolu s dramatikem Janem Šebánkem a jazzovým hudebníkem a skladatelem Karlem Velebným pravidelný měsíční rozhlasový pořad Nealkoholická vinárna U pavouka. V tomto cyklu mystifikujících reportáží, "přímých přenosů" z imaginární vinárny též pravidelně vystupoval a v nich se poprvé objevila i fiktivní postava Járy Cimrmana, nejprve jakožto současného řidiče parního válce a zároveň naivního sochaře. V souladu s ideou Jana Šebánka vytvořit "pánské divadlo" vznikl na podzim 1966 ve spolupráci s básníkem M. Čepelkou, hudebníkem K. velebným, a především s L. Smoljakem projekt Divadla Járy Cimrmana, které zpočátku užívalo název Divadlo Járy da Cimrmana (podle vzoru da Vinci) a bylo až do roku 1974 členem pražského Státního divadelního studia. První veřejné představení (aktovka Akt v úpravě Zdeňka Svěráka) proběhlo v červnu 1967 v Malostranské besedě, premiéra se konala v říjnu 1967. Po odchodu J. Šebánka a K. Velebného (1969) se toto divadlo stalo tvůrčí doménou autorské a herecké dvojice Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Jejich soubor v Praze vystupoval mj. v Redutě, v divadle Na zábradlí, v Divadle v Řeznické, 1975-1983 v Branickém divadle, 1983-1992 v strašnické Solidaritě a poté v Žižkovském divadle, roku 1996 přejmenovaném podle názvu souboru. Zdeněk Svěrák založil roku 1994 charitativní Nadaci Paraple na pomoc invalidním spoluobčanům; na její podporu připravuje ročně se opakující televizní pořad dobročinná akademie Zdeňka Svěráka a jeho přátel. S Ladislavem Smoljakem je Zdeněk svěrák spoluautorem scénářů k celovečerním filmům Jáchyme, hoď ho do stroje!, Na samotě u lesa, "Marečku, podejte mi pero!", Kulový blesk, Trhák, Jára Cimrman, ležící, spící a Nejistá sezóna. Bez Smoljakovy spoluúčasti se jako scenárista podílel na filmech Kdo hledá zlaté dno, Ať žijí duchové!, Vrchní, prchni!, Tři veteráni, Rozpuštěný a vypuštěný, Vesničko má středisková, Obecná škola, Kolja aj. Rovněž je autorem rozhlasových her pro děti, televizních her i třináctidílného seriálu večerníčků Radovanovy radovánky. V české televizi autorsky moderoval Úsměvy českého filmu a pořad Diktát, připravil pro ni i několik pokračování hudebního pořadu Hodina zpěvu, složeného z písní na hudbu Jaroslava Uhlíře. Písně z pořadů, které oba autoři také zpívají, byly vydány na LP, CD a audiokazetách. Svěrákovi literární počátky jsou spjaty s tvorbou pro děti a mládež, jíž se ostatně často věnoval i později. Těžiště jeho spisovatelské činnosti se však odvíjí od fiktivní postavy českého všeuměla Járy Cimrmana, kterou autoři (téměř od počátku) situovali na přelom 19. a 20. století, do stylizovaného obrazu rakousko-uherského mocnářství jako "idylické" minulosti, předcházející první světové válce a dalším traumatům 20. století. Z této intelektuální mystifikace, z komické parodie vědeckého bádání se zrodily semináře o životě a díle zapomenutého génia a o jeho přínosu pro jednotlivé oblasti umění a vědy, které obvykle tvoří úvodní část jednotlivých inscenací Divadla Járy Cimrmana. Druhou část inscenací pak tvoří jednoaktovky, jejichž autorství je připsáno Cimrmanovi a které, v tematickém sepětí se seminářem, zpravidla parodující jednotlivé divadelní a literární žánry, např. operetu (Hospoda na mýtince) , operu (Cimrman v říši hudby, obsahující mj. parodické libreto V chaloupky stínu a zpěvohru Úspěch českého inženýra v Indii) , detektivku (Vražda v salonním coupé) či pohádku (Dlouhý, Široký a Krátkozraký). Celou inscenací přitom prostupuje mnohovrstevná slovní a situační komika, nezávazný nonsens a hra s takovými rysy národního charakteru, jako jsou osvětářství a ochotnictví. Dramatický text je podřízen stylizovaně naivní poetice divadelního souboru sestávajícímu se z herců amatérů. Od 80. let parodická složka a tematizace fiktivního hrdiny poněkud ustupující do pozadí a texty Svěráka a Smoljaka se stále více stávají polemickou demystifikační hrou s českou národní sebereflexí. Autoři si tropí legraci nejen z českého provincionalismu a naší touhy dobýt svět (Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem) , ale také konfrontují svět a iluze lidí žijících před první světovou válkou s jejich nepochopitelně vyhlížející socialistickou budoucností (aktovka Vizionář ze hry Posel z Liptákova). V apokryfní hře Blaník komicky převracejí mýtus, konfrontují očekávání vkládané do blanických rytířů s historií i každodenností a životní filozofií "malých" Čechů. Cimrmanovská mystifikace a s ní spjaté divadelní hry a další texty si po desítky let nacházejí stále nové a mladé publiku; kult neexistujícího génia tak postupně překročil hranici divadla a literatury a tato postava, ale i vybrané okřídlené věty z jednotlivých her se staly organickou součástí nejširšího národního povědomí a frazeologie. Na popularizaci humoru Svěráka a Smoljaka se podílely rovněž jejich filmy, včetně těch, které jsou tematicky bezprostředně spjaty s postavou Járy Cimrmana (Jára Cimrman, ležící, spící) nebo osudy jeho divadla (Nejistá sezóna). Nejenom zásluhou těchto filmů se Svěrák stal jedním z nejvýraznějších českých scenáristů 80. a 90. let. Některé ze scénářů vydali i v prozaické podobě (Vesničko má středisková, Obecná škola, Kolja). Knižně vyšly rovněž soubory jeho písňových textů (Není nutno…, Dělání, Zpěvník). Prezident Václav Havel ocenil v roce 1999 Svěrákův přínos české kultuře Medailí za zásluhy. Před šesti lety získal Zdeněk Svěrák prestižní cenu nadace Pangea Za úsilí o nápravu věcí lidských.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.