Surrealismus (2)

Z skolavpohode.cz

Surrealismus se zrodil ve dvacátých letech ve Francii jako poslední velký -ismus. samotný název byl převzat z podtitulu Apollinairovy divadelní hry Prsy Tiresiovy - surrealistické drama /sur = nad/. Tento nový výraz měl označovat uměleckou metodu, v níž jsou umělcova fantazie a imaginace absolutně nezávislé na vnější realitě.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.