Pekař Josef

Z skolavpohode.cz

Český historik, vedle Šusty nejvýznamnější představitel Gollovy školy a jeden z největších českých historiků moderní doby. Studoval na Univerzitě Karlově v Praze, v Erlangenu a v Berlíně. V roce 1897 se na pražské české univerzitě habilitoval pro obor rakouské dějiny, profesorem byl od roku 1902. Zabýval se počátky českých dějin i dějinami soudobými. Jeho práce jsou zaměřeny jak polemicky, tak i přímo kriticky. Zasáhl do sporu o smysl českých dějin i do jeho pozdější fáze, která se soustředila na otázky metodologie historické vědy. Své pojetí dějin spojoval s ideou národa, která je vůdčí silou dějinného vývoje - také proto se vyslovoval proti německé nacionálně orientované historiografii. Podal sociálně-psychologický obraz velké historické osobnosti, zabýval se dějinami husitství. Je též autorem gymnaziální učebnice českých dějin.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.