Paschen Louis

Z skolavpohode.cz

Německý fyzik, jeden z nejlepších pozorovatelů spekter své doby. V roce 1895 studoval spektrum helia a ukázal, že jeho čáry jsou identické s čarami pozorovanými na Slunci Janssenem a Lockyerem. Roku 1908 objevil infračervené čáry ve vodíkovém spektru způsobené přechodem elektronu ze třetí energetické hladiny (Paschenovy čáry). Ve fyzice plazmatu Paschen objevil experimentálně vztah pro průrazné napětí (Paschenův zákon): U = 30pd + 1.35 kV, kde d je vzdálenost elektrod v centimetrech a p je tlak v atmosférách.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.