Ovlivňování přírody civilizací

Z skolavpohode.cz

Úvod

Rozvoj světové společnosti charakterizovaný zrychlením, globalizací a prudkým vývojem ekonomiky se výrazným způsobem odráží ve změnách v přírodě. Bohužel je však nutno konstatovat, že především negativně. Celé mezinárodní společenství, představované institucionálně například Organizací spojených národů, si počátkem devadesátých let skutečně uvědomilo vážnost poškozování přírody a programově deklaruje strategii harmonizace ekonomického rozvoje s ochranou přírody.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.