Orwell George

Z skolavpohode.cz

Anglický spisovatel, novinář a esejista narozený v indickém Monthihari. Socialista, zastánce rovnosti a odpůrce fašismu. Vystudoval proslulou univerzitu v Etonu (1917-21), kde byl jedním z jeho učitelů Aldous Huxley. Ačkoli nenáviděl imperialismus, v letech 1922-7 vzorně pracoval u policie v asijské Barmě (odešel znechucen rasismem). Pocit viny na koloniálním útlaku se snažil kompenzovat životem mezi nejnižší pařížskou a londýnskou chudinou. Ve 30. letech pracoval jako levicový novinář a zpravodaj. V letech 1936-7 se zúčastnil španělské občanské války, když dobrovolně narukoval do legií socialistického hnutí. Byl zraněn, zklamán z nekalých praktik a ještě se štěstím unikl zatčení. Po vypuknutí II. světové války působil jako redaktor vysílání 'BBC' pro Indii a v letech 1943-5 pak jako redaktor časopisu 'Tribune', v němž měl vlastní sloupek. Jeho pronikavé sociální a politické cítění dosáhlo vrcholu ve 40. letech, kdy napsal svá nejslavnější díla, satiricko-alegorický obraz stalinismu a otřesnou antiutopickou vizi budoucího totalitního světa, který ovládá člověka včetně jeho myšlení (byl přesvědčen, že kapitalistický systém nemá šanci na přežití). Po tříletém marném boji podlehl tuberkulóze. Nikdy nebyl členem žádné politické strany.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.