O Czech Trade Organisation

Z skolavpohode.cz


Česká agentura na podporu obchodu je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu, jež má za úkol podporovat vývoz. Díky podpoře vývozu bude možno zajistit zlepšení základních ekonomických parametrů naší ekonomiky. Jde zejména o udržení vnější rovnováhy, zajištění zaměstnanosti a nastartování rustu HDP. Jde o veřejnoprávní organizaci jež má zajistit českým exportérům srovnatelné podmínky jako mají exportéři z jiných zemí. Souvislost se snahou začlenit se do EU je zde více než patrná. Čerpání financí ze strukturálních fondů EU je podmíněno jistými požadavky, jež musí instituce, snažící se využít tyto fondy využít, splňovat. Proto dochází v součastné době k procesům uvnitř této organizace, které povedou ke splnění těchto požadavků. Strategie spočívá ve dvou základních směrech.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.