Newton Isaac (2)

Z skolavpohode.cz

Anglický fyzik, matematik a astronom. Nejprve člen, v letech 1703-27 pak předseda 'Královské společnosti' v Londýně (1705 byl povýšen do šlechtického stavu). Zakladatel vědecké mechaniky. Objevil gravitační zákon, podílel se (souběžně Leibnizem) na vytvoření infinitezimálního (tedy diferenciálního a integrálního) počtu. Prováděl optické výzkumy, objasnil rozklad světla, zkonstruoval zrcadlový dalekohled. Zabýval se rovněž alchymií. Ve svém stěžejním díle formuloval tři základní zákony dynamiky (dnes tzv. "Newtonovy zákony"). Jeho systém odpovídal požadavkům novověkého racionalismu a působil jako příklad jeho úspěchů při výkladu světa. Konflikt jeho fyziky s konceptem Alberta Einsteina vyvolal zásadní diskuse o povaze vědeckého poznání a jeho relativnosti.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.