Neumann Stanislav Kostka

Z skolavpohode.cz

Český básník, prozaik, publicista a překladatel, literární a výtvarný kritik. Byl redaktorem mnoha novin a časopisů ('Moderní revue', 'Omladina', 'Lidové noviny', 'Tvorba'). Nedokončil obchodní akademii a v roce 1893 byl jako jeden z vůdců hnutí studentského a dělnického dorostu zatčen a odsouzen na čtrnáct měsíců do vězení. V rané tvorbě byl ovlivněn dekadentním symbolismem a individualistickým anarchismem (v letech 1897-1905 vydával kulturní a politickou revui českého anarchismu 'Nový kult'). Vrcholné období jeho básnické tvorby představují verše psané v duchu vitalismu a civilismu. V meziválečném období se přiklonil ke komunistickým a marxistickým idejím a psal agitační a bojovnou poezii, ale i filosoficky laděné sbírky namířené proti fašismu. Psal také intimní lyriku, kterou sám v literárních kritikách odmítal.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.