Nervová soustava a smysly

Z skolavpohode.cz
 • nervová buňka - neuron
  • tělo buňky - výběžky - dendrity (vedou vzruchy do neuronu), krátké
  • neurit (axon) - dlouhý, obalen zvláštní tukovou vrstvou
  • myelin - zlepšuje přenos nervového vzruchu
  • Alzheimerova choroba - ztráta myelinové pochvy
  • Schwannovy buňky - těsně pod povrchem myelinové vrstvy
  • Ranvierovy zářezy - myelinová vrstva na některých místech přerušená
 • přenos elektrického potenciálu - v rámci jedné nervové buňky - vzruch
 • komunikace mezi buňkami - chemicky: synapse
  • místa kontaktu mezi buňkami
  • dendrit vztváří synaptické výběžky - umožňuje navázání více axonů
  • kontakt dvou nervových membrán
  • synaptický knoflík
  • synaptická štěrbina
  • v synaptickém knoflíku synaptické váčky - uvolní do oblasti synaptické štěrbiny nervový přenašeč - podráždí membránu druhé buňky
  • degradační enzymy - zlikvidují mediátor v oblasti synaptické štěrbiny
  • budivá synapse - mediátor podráždí druhou buňku - vzruch se šíří dále
  • tlumivá synapse - mediátor utlumí přenos nervového vzruchu
  • většina synapsí jeden mediátor, v každé synapsi může mít ten samý mediátor jinou funkci
  • mediátory:
   • acetylcholin
    • i u bezobratlých živočichů
    • neurosvalový mediátor
    • kosterní sval - budivý
    • srdeční sval - tlumivý
   • noradrenalin
    • působí na sympaticus
   • dopamin
    • některé drogy simulují jeho účinek
 • synaptické jedy - nahrazují, nebo blokují účinky nervových přenašečů
  • kurare - blokují budivé synapse acetylcholinu - udušení
  • strychnin - způsobuje křeče, z rostliny kulčiba, blokuje tlumivé synapse
 • nikotin - simuluje účinek acetylcholinu
 • organofosfáty - hubení hmyzu, faloidin, muskarin, muchomůrky, atropin, blokace srdečního svalu
 • přenos elektrického potenciálu:
  • na membráně udržované určité koncentrace iontů
  • klidový potenciál - rozdíl mezi koncentracemi iontů na povrchu a uvnitř buňky
  • na povrchu: sodík (nemůže se dostat do buňky)
  • uvnitř: draslík, chlor
  • nervová buňka umí rychle změnit klidový potenciál nervové membrány - 70mV
 • podnět - přítomnost mediátoru na membráně
 • chemická látka se vylije do oblasti v okolí buňky - změní se propustnost membrány - sodné ionty se dostávají dovnitř - mění se iontové koncentrace - membrána se přepoluje na hodnotu 30mV = akční potenciál - jeho přítomnost bude podnětnou pro jeho bezprostřední okolí tzv. sodnodraselná pumpa - přečerpá ionty do původních koncentrací - spotřeba ATP
 • jestliže není překročena prahová hodnota vzruch neproběhne (nemění se hodnota potenciálu)
 • depolarizace membrány - přepólování membrány : -70mV - 30mV
 • hyperpolarizace membrány - u tlumivých mediátorů
  • zvýší prahovou hodnotu - normální podnět nevyvolá vzruch
 • tuková vrstva - izolant
 • k polarizaci dojde jen v oblasti Ranvierových zářezů - rychlejší šíření vzruchu
 • tloušťka vlákna do určité hodnoty zvyšuje rychlost přenosu nervového vzruchu
 • konečná rychlost - 120m/s

vývoj nervové soustavy - ektodermální

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.