Metody řízení zásob

Z skolavpohode.cz
'
Charakteristika JUST-IN-TIME JUST-IN-CASE
Zásoby Veškeré úsilí musí směřovat k jejich eliminaci (tzv. nulové zásoby) Chrání proti chybám v odhadu spotřeby, poruchám strojů, zpoždění dodávek, znamenají jistotu
Velikost dodávek Pouze podle okamžité potřeby Stanovuje se optimum podle nákladů na pořízení a udržování zásob
Dodavatel-odběratel Partneři jsou bezprostřední spolupracovníci, dodavatel se stará o potřeby zákazníka, odběratel jedná s dodavatelem jako se svou organizační jednotkou Partneři jsou tržní protivníci, pravidlem jsou i mnohonásobné zdroje, které lze využívat v boji proti sobě s cílem získat výhodu
Kvalita Prioritou je 100 % kvalita garantovaná dodavatelem Tolerují se určité nedostatky
Pracovníci a jejich motivace Řízení dohodou, nerealizují se změny bez shody pracovníků, u zaměstnanců je podporován pocit odpovědnosti, významnosti a spoluvlastnictví firmy Autoritativní řízení, nové systémy mohou být uplatněny i přes odpor zaměstnanců, motivační teorie "cukru a biče"

Systém diferencovaného řízení zásob metodou ABC

- metoda vychází ze skutečnosti, že je nepraktické věnovat všem druhům zásob stejnou pozornost a sledovat je stejně podrobně složitými postupy

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.