Maxwell James

Z skolavpohode.cz

Skotský matematik a fyzik, publikoval matematické a fyzikální teorie pole. Chtěl prezentovat teorii elektromagnetických jevů mnohem jednodušeji než Faraday, Kelvin i Ampère, kteří se touto oblastí již zabývali. Odvodil, že světlo je složeno z příčných modů a je způsobeno magnetickými a elektrickými jevy. Svojí teorii elektřiny a magnetizmu publikoval v r. 1873 v práci A Treatise on Electricity and Magnetism, ve které byly zahrnuty vztahy dnes známé jako Maxwellovy rovnice. Dnešní podobu rovnic ovšem vytvořili Heaviside a Hertz. Maxwellova teorie elektromagnetického pole přímo vede k existenci elektromagnetických vln.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.