Maimonides

Z skolavpohode.cz

Židovský myslitel, filosof a lékař. Narodil se v Córdobě. Žil ve Španělsku, Maroku, Palestině a Egyptě. Byl ovlivněn Aristotelem, jeho filosofické úvahy jsou neseny přesvědčením, že mezi náboženstvím a filosofií nemůže existovat rozpor, protože se v podstatě kryjí s rozumovým poznáváním. Člověk je spojení hmoty a formy, těla a duše, vrozená duše je ale stejně smrtelná jako tělo, proto varuje před pozemskými představami o životě na onom světě. Formuloval svých třináct článků víry a systematicky zpracoval talmudické rabínské právo, vytvořil syntézu judaismu s některými prvky aristotelismu a novoplatónismu. Jeho dílo mělo velký vliv na židovskou filosofii i na křes»anskou scholastiku. Zemřel v Káhiře.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.