Machiavelli Niccoló

Z skolavpohode.cz

Italský renesanční politik, prozaik, básník, dramatik, historik a vojenský teoretik, autor sonetů a epigramů. Sekretář florentské republiky, zakladatel moderní historiografie (zobecnil historická fakta a vyvodil z nich poučení pro současnost). Vytvořil teorii silného státu nezávislého na církvi. Vycházel ze vzoru římské republiky a ze zkušeností florentské republiky a rozdrobené Itálie přelomu 15. a 16. století. Předpokládal, že společnost nepodléhá boží vůli, nýbrž přirozeným zákonům a touze lidí po blahobytu. Lid však neumí své zájmy uplatňovat, proto je nutný silný stát s obratným panovníkem v čele. Jako politik objevil autonomnost politické morálky, nezávislé na etice a náboženství. Úspěch státu je prvořadý, k dosažení politických cílů lze užít jakékoli prostředky. Autor citátu: "Účel světí prostředky". Sám toužil po moci, ale nakonec zemřel v chudobě. Přesto byl jedním z nejvýznamějších teoretiků v dějinách a mnozí vládci se od něj učili.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.