Mach Ernst (2)

Z skolavpohode.cz

Rakouský fyzik a filosof narozený v Chrlicích na Moravě. Vystudoval piaristické gymnázium v Kroměříži (1855) a univerzitu ve Vídni (1860), kde se také po roce habilitoval. Od roku 1864 přednášel ve Štýrském Hradci, v letech 1867-95 byl profesorem německé univerzity v Praze a do roku 1901 pak na univerzitě ve Vídni. Zabýval se optickými, akustickými a termodynamickými jevy. Objevil kuželovou tlakovou vlnu tvořící rozhraní mezi nerozrušenou a rozrušenou oblastí při obtékání těles pohybujících se nadzvukovou rychlostí (tzv. "Machova vlna"). Zavedl důležitou fyzikální veličinu - "Machovo číslo". Spolu se švýcarským filosofem Richardem Avenariem (1843-1896) představitel tzv. "druhého pozitivismu" (empiriokriticismu). Zabýval se instrumentálním pojetím vědy, principem ekonomie myšlení, vycházel z nerozlišitelnosti vnímání a vnímaného. Ovlivnil novopozitivismus. Zemřel v Haasu u Mnichova.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.