Lowry Clarence Malcolm

Z skolavpohode.cz

Anglický romanopisec, povídkář a básník. Po mladistvých zkušenostech z práce topiče na nákladní lodi studoval v Cambridgi, kde vznikl jeho první román. V polovině 30. let odjel do Spojených států a na severoamerickém kontinentě (v Britské Kolumbii, v Mexiku a v Kanadě) vznikaly jeho nejlepší prózy, takže často bývá řazen i do kontextu literatury americké. Žil také ve Francii. Osobní bolestná traumata z válečných let utápěl v alkoholu, kterému nakonec zcela propadl. Románový příběh britského konzula v Mexiku, který propadl alkoholu, má autobiografické rysy. Ceněna je metafyzická a mytologická symbolika a technika proudu vědomí. Působivé prolínání dějových a úvahových pasáží, básnicky sevřené neotřelé formulace, burcující k zamyšlení nad člověkem i civilizací, řadí knihu k pozoruhodným projevům moderního románu. Zemřel v Sussexu. Na jeho hrobě mj. stojí: "His Prose Was Flowery And Often Glowery. He Lived, Nightly, And Drank, Daily, And Died Playing The Ukelele." .

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.