Literatura v 60. a 70. letech 19. století

Z skolavpohode.cz
  • 50. léta: Bachův absolutismus potlačil výsledky revolučního roku 1848 - dopad na kulturní život, málo česky psané literatury, zaniká většina novin a časopisů (jediný časopis, který vychází, je Lumír), odmlčují se známí spisovatelé (exily, vězení, vyhnanství), umírá Kollár, Čelakovský, Havlíček a Tyl, germanizace, národnostní a sociální útlak, cenzura => úpadek kulturního a společenského života, rozvoj průmyslu; hlavně studenti diskutovali o veřejných poměrech, jejich ručně psané časopisy se později stávají základem časopisů veřejných, koncem 50. let vedl vývoj v Itálii k odvolání Bacha a tím i k pádu absolutismu =>uvolnění režimu v Čechách
  • 60. léta: vydán Říjnový diplom Josefem I. (slib, že budou uznávat politiku a práva českého národa), hospodářský vzestup měšťanstva, nastává velký rozkvět kultury, vznik Sokola (zakladatel M. Tyrš), pěveckého spolku Hlahol, Umělecké besedy, rozvíjí se žurnalistika i literární časopisy - Květy, Svatobor, Národní listy, Čas, Lumír, 1862 otevřeno Prozatimní divadlo (zadní trakt Národního divadla), roku 1864 zde byl uveden k Shakespearovu výročí cyklus jeho her, 1868 položen základní kámen k Národnímu divadlu (architekt J. Zítek, výzdoba M. Aleš, F. Ženíšek, J. V. Myslbek, V. Hynais, hudební skladatelé B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich), dokončeno roku 1881 - vyhořelo, znovuotevřeno roku 1883 - to bylo projevem síly národa (kulturní a politická manifestace), zakládají se Daňkovy strojírny, Škodovy závody v Mladé Boleslavi, národní strana se štěpí na staročechy(konzervativnější, opírají se o šlechtu a velkostatkáře: F. L. Rieger, F.Palacký, novinář Jan Stanislav Skrejšovský) a mladočechy (pokrokovější, opírají se o lidové vrstvy: Karel Sladkovský, bratři Eduard a Julius Grégrové), mají odmítavé stanovisko k aristokracii i církvi, vzniká také politická strana dělnictva - Sociálně demokratická strana => společnost je názorově nejednotná
  • Josef Václav Frič - po návratu z vězení v čele skupiny mladých demokraticky smýšlejících literátů, vydali almanach Lada Niola

(1855), obdiv k Puškinovi - to vzbudilo odpor konzervativců, ostrá kritika

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.