Literatura doby národního obrození

Z skolavpohode.cz
  • 70. léta 18. století - 40. léta 19. století
  • v 18.stol. upadá jazyková kultura, jazyk přežívá hlavně na venkově, rozvíjí se folklór, nevzniká náročnější literatur, snahy o nápravu - puristé (brusiči jazyka)
    • Jan Rosa - snahy o vymícení přejatých slov z češtiny, koncem 18.stol. knižní produkce rychle vzrůstá, ovlivnil jej: rozpad feudalismu a nástup kapitalismu, osvícenské reformy Josefa II. a Marie Terezie (1781 - toleranční patent, zrušení nevolnictví => stěhování obyvatel z vesnic do měst, povinná školní docházka)
  • nositeli hnutí byla česká buržoazie - opírají se o venkovský lid a o svůj jazyk a minulost (hlavně o husitství), ve městě soupeří s buržoazií německou (úřední jazyk je němčina), posilují myšlenku slovanské vzájemnosti, což posilovalo národní sebevědomí, myšlenka panslavismu (slovanské národy se mají podporovat proti Německu)
  • nejprve se opírali hlavně o klasicismus (snaha o návrat k pramenům - antice, Dobrovský - pravda se stává měřítkem krásy) a osvícenství (důraz na rozum, proti náboženství => proti feudalismu: Denis Diderot - Jeptiška
  • 1774 - založení Královské české společnosti nauk

1. FÁZE - GENERACE DOBROVSKÉHO

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.