Lisle Leconte de

Z skolavpohode.cz

Francouzský básník, dramatik a překladatel, hlavní představitel francouzského parnasismu. Zpočátku byl autorem politických článků, republikánských a silně protikřes»ansky zaměřených studií, které vzbudily rozruch v tehdejším politickém životě. Později se věnoval studiu starověkých civilizací a kultury a překládal nejvýznamnější antická díla (Homérovu Íliadu a Odysseu, Aischylova, Sofoklova a Eurípidova dramata, Horatiovy básně). Básnický kult formy a čisté krásy kombinoval s vědecky neosobním postojem a s požadavkem objektivnosti. Odmítal služebnost poezie pravdě, prospěšnosti či morálce. Inspiraci čerpal ze starých mýtů a dávné historie. Vbásnických sbírkách se pokusil zrekonstruovat myšlenkový vývoj lidstva. Na rozdíl od Huga založil svou legendu věků na pesimistické a nihilistické koncepci světa a v závěru dospěl k úplné negaci náboženství a k absolutnímu vítězství vědy. Zastával teorii lartpourartismu (umění pro umění).

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.