Lessing Gotthold Ephraim

Z skolavpohode.cz

Německý osvícenský dramatik, básník, publicista, filosof, estetik, literární teoretik a kritik. Od roku 1767 byl dramaturgem v divadle v Hamburku. Bojoval proti nevolnickému zřízení a jeho ideologii, netolerantnosti ve víře i v názorech vůbec. Za vzor lidovosti a realismu prohlásil tvorbu Shakespearovu. Zdůraznil roli fantazie v umělecké tvorbě, položil základy ke srovnávací uměnovědě a vytyčil znaky odlišující výtvarné umění od poezie.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.