Lada Josef

Z skolavpohode.cz

Český grafik, malíř, ilustrátor a autor knih pro děti. Člen 'Spolku výtvarných umělců Mánes' a 'Sdružení českých umělců grafiků Hollar'. Významný představitel české moderní ilustrace. Narodil se v Hrusicích u Senohrab, kde vychodil základní školu (1893-1901), poté se v Praze učil malířem pokojů a knihařem. V letech 1905-07 navštěvoval kursy kreslení na umělecko-průmyslové škole. V letech 1909-12 redigoval 'Karikatury', po roce 1921 se podílel na dětské příloze 'Lidových novin'. Navázal na kreslířskou tradici 19. století, zejména na tvorbu Mikoláše Alše (1852-1913). Ve své tvorbě směřoval od secesního tvarosloví k osobité stylizaci založené na pevné souvislé linii plošného pojetí. V malířském díle vytvořil jedinečný výtvarný obraz české vesnice, spojující idealizaci s humorně parodickým akcentem. Těžištěm jeho díla je vlastní knižní tvorba, ve které prosazoval moderní pojetí zejména dětské ilustrace. Vrcholem je Ladovo skloubení literárního díla a obrazu, např. u Haškových 'Osudů dobrého vojáka Švejka'. Spolupracoval také s divadlem. K nejvýznamnějším Ladovým literárním dílům patří humorné parafráze klasických českých pohádek. Pro tyto prózy je příznačné propojení realistických prvků s pohádkovou fikcí. Lada přitom často uplatňuje personifikaci zvířat, odmýtizovává tradiční pohádkové bytosti a situace a směřuje k výrazné typizaci postav a venkovského prostředí. Lada se tak stal spolu s Čapkem, Nezvalem a Vančurou jedním ze zakladatelů tzv. "moderní pohádky" v české literatuře pro děti. Pro jeho prózy je příznačná dějovost, situační komika a sklon k satiře. Naproti tomu v autobiografickém vyprávění je zdůrazněn význam citových pout k domovu. Zemřel v Praze, pohřben byl na Olšanech.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.