La Mettrie Julien Offray de

Z skolavpohode.cz

Francouzský osvícenský filosof, přírodovědec a lékař. Na lidskou bytost nahlížel jako na mechanismus. Descartův a Newtonův mechanicismus spolu s Lockovým senzualismem uplatnil v oblasti fyziologie, psychologie a etiky. Byl programovým materialistou a ateistou, víra v Boha podle něj překáží vědeckému poznávání přírody. Jelikož byl pronásledován církví i úřady, žil v holandské emigraci. Vše, co existuje, je stejnorodá hmota, projevující se kvantitativně různými formami a pohybem. Duši chápal jako materiální princip, který živočichům umožnuje cítit, poznávat, pamatovat si a podobně. Stejně tak myšlení je jen jednou z přirozených funkcí těla.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.