Lévinas Emanuel

Z skolavpohode.cz

Francouzský filosof židovského původu, znalec judaismu (jednu dobu se zabýval komentováním talmudu a mesianismu). Narodil se v Litvě. Pod dojmem tragédií 20. století vznikala i jeho filosofie a k ní paralelní úvahy o náboženství (čím může být Židům náboženství po Osvětimi). Vedle židovské tradice je východiskem jeho filosofie kritický vztah k učiteli Husserlovi, ke koncepci Heideggerově a zejména odmítnutí západního pojetí ontologie jako "první filosofie", která chápe bytí jako "totalitu". Proti ontologii staví eschatologii míru a spravedlnosti, tedy primárně etickou zkušenost. Metafyzika má přednost před ontologií - metafyzika je vztah k nekonečně jinému, tedy je to vztah touhy, která nemůže být naplněna. Klíčem k fenoménu radikální transcendence a vztahu k nekonečnu je fenomén tváře druhého člověka, který se mi dává, a přece se vymyká mé moci. Lévinasova filosofie podává rovněž originální interpretaci času a dějinnosti a řeči jako dialogu. Chce být výzvou k nelhostejnosti a k odpovědnosti za osud druhých.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.