Kytice z pověstí národních (5)

Z skolavpohode.cz

Kytice je soubor dvanácti balad. Ve sbírce se objevují hlavní druhy lidové epiky. Nejpočetnější skupinou jsou báje. V nich je obsažen názor lidí na přírodu a nadpřirozené síly a bytosti, které ji ovládají a působí na lidské osudy. Toto se objevuje například v Polednici, Vrbě, Lilii, Svatební košili nebo třeba ve Vodníkovi. Zvýrazněn je i vztah dítě-matka například v baladě Poklad, kde matka na chvíli zapomene na dítě kvůli pokladu a je potrestána tím, že dítě zůstane uvězněno v hoře s pokladem na rok. Mnohem tvrdší trest čeká matku v Polednici za to, že ji pošle na své dítě. Podobný motiv najdeme i ve Zlatém kolovratu a v Dceřině kletbě. Ve Štědrém dni uvidíme určitou osudovost a předurčení zkombinovanou s lidovými vánočními zvyky. Jisté zalíbení těžce zkoušeného českého národa ve věštbách a proroctvích vystihuje Věštkyně. Otázka viny a trestu provází celou Kytici, ale v Záhořově loži vidíme, že vinu lze i odčinit pokáním.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.