Kuhn Thomas Samuel

Z skolavpohode.cz

Americký filosof, teoretik a historik vědy a vědeckého poznání, původně teoretický fyzik. Zabýval se dějinami vědy (zvláště astronomie), kvantovou teorií a její prehistorií. Nejvýznamnější je Kuhnova interpretace vývoje vědeckého poznání. V období takzvané "normální vědy" panuje mezi vědci shoda, pokud jde o metody a modelové hypotézy (paradigmata). Tato fáze se ocitá v krizi, jakmile se během vědecké práce objevují častěji anomálie a teorie se je snaží vysvětlovat - paradigma se uvolňuje a množí se překvapivé objevy. Reakce na tuto krizi vyvolává vědeckou revoluci a ustavování nového paradigmatu. Podle Kuhna jsou tyto revoluce nevyhnutelné pro pokrok vědeckého poznání a způsobují přelomy v jeho evoluci. Proto věda v různých obdobích pracuje s navzájem nesouměřitelnými obrazy světa. Svojí stěžejní prací se zařadil mezi zakladatele historického směru v pozitivismu.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.