Kubismus

Z skolavpohode.cz

Průlom do tradičního uměleckého myšlení, způsobený futurismem, byl dále rozšířen kubismem. Znamenal pronikavou změnu v přístupu ke skutečnosti - a to nejen ve vidění reality, ale také v zacházení s ní - v uměleckých formách. Tyto změny spočívaly především v odpoutání umělce od nápodoby vnější reality, která už nebyla předmětem zobrazení, ztvárnění nebo vyjádření, ale pouze ke kvalitativně jiné, samostatné, na objektu nezávislé umělecké skutečnosti. Vnější realita byla rozkládána až na své nejjednodušší geometrické tvary a zpětným pochodem, prostřednictvím umělcova intelektu a fantazie, skládána jako mozaika do nové, svébytné výtvarné podoby, nebo, ve spojení s momenty futuristickými, do podoby slovesné. Tak vznikal kubistický obraz, kubistická socha, architektura či kubofuturistická báseň. Kubisté také zcela nově pracovali s prostorem, který v souhlase s einsteinovskou fyzikou nevystačil již jen s obvyklými třemi rozměry, ale počítali i s čtvrtou dimenzí a s nekonečnem, které podle nich obdařuje předměty plastičností. Kubismus vytvářel nové prostorové vztahy mezi předměty a řešil nové problémy perspektivy. Týž předmět uvnitř obrazu byl položen do několika perspektiv, takže se jevil jakoby deformovaný a měl tendenci objevovat se zároveň z několika stran. Jestliže vstoupil do vztahu s druhým předmětem nebo s více předměty, byl výsledkem charakteristický kubistický obraz, jak jej známe s Picassových pláten, s mnoha průhledy, s neobvyklými úhly pohledu působící sice celistvě, ale zároveň odhalující jednotlivé skladebné části. Futuristický dynamismus spolu se snahou kubismu o autonomnost umělecké reality a současně technika vytváření nové skutečnosti z jednoduchých prvků a částic pronikly do literatury a ustavily se zde jako kubofuturismus. Směr je spojen zejména s tvorbou Guillauma Apollinaira (1880-1918). Tento zasvěcený vykladač Picassův, tvůrce nového lyrismu, ukazoval cesty nejen francouzské poezii, ale i avantgardnímu křídlu celého evropského básnictví, směřujícího od futurismu k surrealismu. Ve sbírce Kaligramy projevil Apollinaire úsilí o zkřížení uměleckých druhů, o obrazové básně. Slova vytvářela obrazce zpodobující námět básně, volený tak, aby byl vhodný pro výtvarné vyjádření.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.