Kosmas

Z skolavpohode.cz

Český kronikář, zakladatel českého dějepisectví, kanovník svatovítské kapituly. Vzdělání získal v Praze a v Lutychu, pravděpodobně navštěvoval i jiné evropské školy. Proslul jako autor nejstarší latinsky psané české prozaické kroniky, v níž vylíčil českou minulost od mýtického příchodu praotce Čecha až do vlastní smrti. Používal středověké i antické prameny a rád své vyprávění zpestřoval anekdotami nebo mravními či filosofickými úvahami.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.