Kollár Ján

Z skolavpohode.cz

Český preromantický básník, jazykovědec a historik slovenského původu. Autor epigramů, evangelický duchovní a profesor slovanské archeologie na univerzitě ve Vídni. Studoval na univerzitě v Jeně. Propagoval všeslovanskou kulturní vzájemnost ve vědě, publicistice i poezii, byl stoupencem česko-slovenské jazykové jednoty. Měl vliv na Štúrovce, ale rozešel se s nimi v otázkách spisovného jazyka. Vědecky se snažil dokázat slovanský původ starověkých obyvatel Itálie. Soudil, že "pravou vlast jen v srdci nosíme". Znal se s Jungmannem, Palackým a Šafaříkem. Zemřel ve Vídni.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.