Klostermann Karel

Z skolavpohode.cz

Český spisovatel narozený v rakouském Haagu. Představitel realistického venkovského románu. V letech 1865-69 studoval medicínu ve Vídni, krátce pracoval jako redaktor vídeňského časopisu 'Wanderer' a jako vychovatel. Od roku 1878 působil třicet let jako profesor francouzštiny a němčiny na německé reálce v Plzni. Do literatury vstoupil koncem 80. let črtami a fejetony. V románech a povídkových knihách zachytil tradice, život i svérázné typy obyvatel Šumavy (mj. dřevorubce, voraře a pytláky), její drsnou přírodu. S psychologickou pronikavostí vylíčil rozkladný vliv rychlého zbohatnutí, rozpad selských rodů a odcizení způsobené odchodem z domova. V jednom z románů zachytil krizi sklářského průmyslu na Šumavě v první polovině 19. století. K vrcholům jeho tvorby patří román, v němž rozvinul charakteristické rysy jihočeského selství a vylíčil přírodní zvláštnosti kraje. Psal česky i německy. Zemřel ve Štěkeni u Strakonic.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.