Klasická filologie

Z skolavpohode.cz

Disciplína věd o antickém starověku, zabývající se studiem starořeckého a latinského jazyka a řecké a římské literatury. Její počátky spadají do doby helénismu, kdy se v Alexandrii a na dvorech řeckých vládců Makedonie, Sýrie a Pergama začínají shromažďovat skupiny učenců různých oborů. Zénodotos (cca 330-260 př. n. l.), první knihovník Ptolemaiovci založené Alexandrijské knihovny, je zakladatelem textové kritiky. Eratosthenés (cca 275-195 př. n. l.) a Kallimachos se ujali úkolu katalogizovat veškerou tehdy existující literaturu v řeckém jazyce. Tato práce vyvrcholila v polovině 2. století př. n. l. za Aristarcha, který se rovněž stal zakladatelem systematické gramatiky. V této době také vznikají první komentáře k textům řec. básníků.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.