Kessel Joseph

Z skolavpohode.cz

Francouzský spisovatel, publicista a novinář (působil v pařížských listech 'Journal des Débats' a 'Le Matin'). Narodil se jako syn ruských rodičů v Argentině. V letech 1905-10 žil v matčině rodině v předhůří Uralu. Absolvoval školy v Paříži a v Nizze a po studiích si zvolil za svou vlast Francii. V I. světové válce se dostal jako vojenský letec na Sibiř a do Ameriky. Od svých sedmnácti let se živil jako novinář - své bohaté zkušenosti i vytříbený pozorovací talent zpravodaje dovedl umně uplatňovat ve svých četných dílech, jejichž námět nacházel převážně v exotických oblastech (např. v dalekém a neznámém Afghánistánu, kde pobýval v roce 1956). Kesselova tvorba je velice bohatá, počítá přes dvacet svazků. Látku k prvním románům čerpal z válečného prostředí a jako první uvedl do francouzského románu příběhy ze života letců. Debutoval v roce 1922, za umělecky nejvytříbenější prózy lze označit díla, která byla přeložena do češtiny, a román s tématem francouzského odboje (patřil k jeho prvním účastníkům) a osvobození. Kesselovo jméno se stalo velice známým, protože po svém návratu do poválečné Francie ze Španělska, Anglie a Portugalska se jako novinář listu 'France-Soir' zúčastnil norimberského procesu (1945-6), zejména procesu s kolaborujícím politikem Philippem Henrim Pétainem (1856-1951), odsouzeným pro velezradu k trestu smrti (změněno na doživotí). V roce 1948 působil v Palestině, v padesátých letech podnikl dlouhé cesty po Evropě, Africe (Keňa) a Asii (Barma). V roce 1962 se stal členem 'Francouzské akademie'. V Kesselových reportážních povídkách nacházíme stopy těchto cest, dodávajících jeho tvorbě charakter dokumentu a monumentu zároveň. Hlavním tématem jeho próz je bratrství lidí zasažených válkou (jedna z nich byla zfilmována Luisem Buňuelem). Zemřel v Avernes.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.