Karel starší ze Žerotína

Z skolavpohode.cz

Moravský šlechtic a politik, otec politika Ladislava Velena ze Žerotína (1579-1638). Byl vůdcem moravských nekatolických stavů. V letech 1608-15 byl moravským zemským hejtmanem (rezignoval po připojení Opavska ke Slezsku). V roce 1618 se nepřipojil k povstání stavovskému (1618-20) a zůstal věrný císaři Ferdinandu II. Habsburskému (1578-1637). Po porážce povstání poskytoval na svých panstvích útočiště bratrským kněžím (mezi nimi i Komenskému). Po vydání 'Obnoveného zřízení zemského' (1627) odešel do Vratislavi. Svou kompromisní politiku obhajoval s vlasteneckým patosem a důrazem na vysoký řečnický styl ve svém stěžejním spise. Dochovala se jeho korespondence s celou Evropou i bohaté memoárové spisy.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.