Kaplický Václav

Z skolavpohode.cz

Český prozaik, publicista a epický básník. Autor mnoha beletristických kronik s historickou tématikou, především z českých dějin 16. až 19. století, legionářské prózy a literatury pro mládež. Narodil se v Sezimově Ústí. Studoval na gymnáziu a reálce v Táboře (1914). Roku 1915 byl odveden na haličskou frontu, kde byl po roce zajat. V roce 1918 byl jako delegát zakázaného vojenského sjezdu zatčen a vězněn u Vladivostoku. Po návratu do vlasti (1919) pracoval v Praze v sekretariátu socialistického 'Svazu československých legionářů' a jako úředník na ministerstvu národní obrany. V letech 1922-50 působil v nakladatelstvích 'Čin', 'Pokrok', 'Družstevní práce', 'Melantrich', poté jako spisovatel z povolání. V prvním období tvorby usiloval o prohloubení lidové četby kritickým pohledem na sociální problematiku. Od padesátých let se věnoval téměř výhradně historické próze. Na prohloubeném studiu dobových dokumentů založil dramatický obraz čarodějnického procesů, zfilmovaný režisérem Otakarem Vávrou (1911). Zemřel v Praze.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.