Kalvín Jan

Z skolavpohode.cz

Francouzský teolog ovlivněný Martinem Lutherem. Vystudoval teologii a právo. V basilejském exilu vypracoval základy svého pojetí protestantismu a roku 1541 přesídlil do Ženevy, kde se stal spoluzakladatelem švýcarské reformace - tzv. "kalvínismu". Postupně nastolil tvrdý netolerantní režim řízený konzistoří a fakticky se stal vládcem městské republiky. Zdůrazňoval myšlenku svrchovanosti boží vůle. V duchu přísného asketismu a mravního rigorismu odmítal vnější velkolepost církví.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.