Kalandra Záviš

Z skolavpohode.cz

Český historik a levicový publicista, literární, divadelní a filmový kritik. Studoval klasickou filologii a filosofii na Univerzitě Karlově. Ovlivněn komunistickými idejemi se však vzdal univerzitní dráhy a od roku 1923 působil v komunistických časopisech a organizacích, přitom ovšem spolupracoval i s českými surrealisty. V roce 1936 byl pro odlišné názory vyloučen z 'Komunistické strany Československa'. Za okupace byl zatčen gestapem a celou II. světovou válku vězněn v koncentračních táborech. Koncem roku 1949 byl zatčen a ve vykonstruovaném politickém procesu s tzv. "skupinou Milady Horákové" (1901-1950) byl odsouzen k trestu smrti a popraven. Ve snaze přehodnocovat pohled na české dějiny uplatňoval marxistické hledisko. Významnou část Kalandrova díla tvoří jeho kritické studie.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.