Ježíš Kristus

Z skolavpohode.cz

Zakladatel a ústřední postava křesťanského náboženství. Narodil se v Betlémě jako syn Panny Marie. Mládí prožil v Nazaretu v Galileji. V dospělosti se nechal pokřtít Janem Křtitelem a ve třiceti letech začal při cestách po Palestině hlásat (doprovázen učedníky - apoštoly) své učení, jehož základem byl požadavek lásky k bohu a bližnímu. V tomto smyslu se pokusil reformovat soudobý judaismus, opírající se o text 'Starého zákona' - Ježíšovo vlastní poselství bylo zaznamenáno v textech 'Nového zákona'. Prohlásil se za Mesiáše, božího syna, konal zázraky a hlásal příchod božího království. Po příchodu do Jeruzaléma byl zatčen jako odpůrce staré víry a falešný mesiáš. Byl předán římskému místodržícímu Pilátovi Pontskému (asi 37 př. n. l.-36 n. l.), jenž ho po určitém váhání nechal popravit ukřižováním. Podle biblického podání vstal třetího dne z mrtvých, několikrát se zjevil svým učedníkům a poté vstoupil na nebesa, kde setrvá až do doby posledního soudu, kdy vykoná soud nad živými i mrtvými. V následujících staletích Kristovo učení díky jeho stoupencům - křesťanům proniklo do mnoha oblastí světa - křesťanství se stalo a dodnes zůstává nejrozšířenějším světovým náboženstvím. V islámu je ctěn jako Ísá.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.