Janovic Tomáš

Z skolavpohode.cz

Slovenský satirický básník a prozaik, autor knih pro děti, textů písní a scénářů televizních hudebně-zábavných pořadů. Narodil se v Bratislavě v úřednické rodině. Základní školu absolvoval v Bratislavě, kde začal chodit i na gymnázium (odmaturoval však na gymnáziu v Košicích v roce 1954). Potom studoval slovenštinu a dějepis na filosofické fakultě na univerzitě v Bratislavě. Po dokončení vysokoškolských studií se v roce 1960 stal redaktorem satirického týdeníku 'Roháč', kde pracoval až do roku 1990. Poté se stal profesionálním spisovatelem. Publikovat začal hned po nástupu na vysokou školu. První práce uveřejňoval v 'Roháči', knižně pak debutoval básnickou sbírkou. Poetikou volného verše a zdánlivě civilním a epizujícím stylem v ní vyjádřil generační pocity mladé literární generace a mladé slovenské inteligence vůbec, která svým rozchodem s tehdejšími estetickými kánony předznamenávala i pozdější ideové rozpory. Účinnost svojí poetiky postavil na volném přiřazování faktů, které ústí do nečakané metafory a kontrapunktické pointy. Konstrukce takovéto poetiky má blízko ke krátkým satiricko-humoristickým žánrům, což nakonec ovlivnilo celou další Janovicovu tvorbu. Jeho následující knihy jsou sbírkami aforismů, epigramů, veršovaných i neveršovaných bajek, humoresek, satirických próz a dialogů. Všechny jsou zaměřené proti společenským neduhům tehdejší společnosti, jako jsou společenská přetvářka, byrokratický stereotyp, protekcionismus, rodinkářství, absolutizace kádrových principů a podobně. Estetické účinnosti dosahoval bohatou metaforikou, slovními hrami, využíváním dobové frazeologie, ale i posunem k nadrealistické bizarnosti a dadaistické absurditě. Satirickým žánrům, kromě tvorby pro děti, se naplno věnoval i v následujícím období, kdy vydal knihy aforismů, epigramů, veršovaných bajek a satiricko-humoristických próz stručně a vtipně komentujících život okolo nás. Spolu s prozaikem a kritikem Pavlem Vilikovským (1941) vydal knihu, která obsahuje texty a aforismy publikované v týdeníku 'Domino-fórum'. Rovnocennou pozornost ve své tvorbě věnoval Janovic i literárním žánrům pro děti, pričemž se soustředil na nejmladší čtenáře. Pro ně napsal knihu poetických veršů a krátkých próz, leporela, knihu humoristických pohádek, sbírku básniček ze školního prostředí a sbírky široce koncipovaných a kompozičně propojených básniček. Společně s prozaikem Vladem Bednárem (1941-1984) vydal sbírky humoristických básní. Vydal i knihu poezie a krátkých próz s tématikou přírody a jejích zázračných přeměn.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.