Ekologické aspekty polské daňové soustavy

Z skolavpohode.cz
 • -daňová soustava - pouze jeden z nástrojů politiky životního prostředí v Polsku
 • -využívána od daňové reformy provedené v období 1992-1993
 • -není ucelený systém proenviromentálních daňových opatření - nejvíce obsahují zákony o DZP a DPH

DZP

 • -osvobozeny nezisk. spol. a nadace utvořené na ochranu životního prostředí
 • -pokuty a jiné závazky nejsou uznatelné jako náklady
 • -příjmy poplatníků se statutárním cílem ochrany životního prostředí osvobozeny
 • -dar určený k ochraně životního prostředí je odčitatelnou položkou - do 10% příjmů
 • -investice k hospodářskému využití odpadů uznány jako investiční náklady - preferenční sazby
 • -příjmy z výroby, kde jsou odpady využity jako druhotná surovina, jsou osvobozeny
 • -osvobozeny příjmy firem zajišťující zateplování budov
 • -osvobozeny příjmy z ubytování v zemědělství
 • -osvobozen příjem z nemovitosti využívané na ochranu životního prostředí
 • -osvobozeny příjmy poplatníků - statutární cíl: vzdělávací činnost, mj. v oblasti ochrany životního prostředí

DPH

 • -po zavedení v roce 1993 mnoho proenviromentálních prvků
 • -novela 1999 - výrazný ústup - spíše negativní vliv

Negativní efekty:

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.