Chagall Marc

Z skolavpohode.cz

Narodil se roku 1887 v židovské čtvrti ruského města Vitebska. Jako chlapec si všímal svatebčanů, dojičky krav, a naslouchal také všelijakým pohádkám a pověstem. V dospělosti žil v Paříži a kromě toho, že se začal podepisovat místo "Šagal" po francouzsku "Chagall", jeho malba dostala francouzské barvy a moderní kompozici a také módní deformaci. Ale přesevšechno jsou jeho obrazy vzpomínkami na dětství, jednotlivé představy a vzpomínky jak se autorovi právě vynořovaly na mysli naskládané na sebe. Na Chagallových obrazech je vidět jakási dětská čistota a fantazie, kterou si autor zachoval i v dospělosti a která by asi neměla chybět žádnému pravému umělci. Jeho technika ač může působit tak trochu naivně, před námi vytváří jakýsi dějový výsek, určitým způsobem charakteristický, velice harmonizující a sladěný (jednotlivé představy k sobě ladí jsou v souzvuku). Obraz je jakoby slepen z jednotlivých střípků Chagallových vzpomínek na dětství. I barevné složení (zelený obličej, pestrobarevné domy...) poukazují na to, že nejde jen o reprodukci jednotlivých obrazů, ale že jde o soulad všech možných pocitů, počitků a vjemů, které jsou zobrazeny v souladu, harmonicky vedle sebe a dotvářejí celkovou bohatou atmosféru obrazu. V obraze najdeme mnoho prvků, které možná záměrně nebo nahodile upozorňují na to, že opravdu nejde o realitu ale jen o představu (domy vzhůru a postavy nohama, výjevy vynořující se z jiných atd.). Mně se Chagall zdá být jakýmsi realistou své mysli a vzpomínek, který se neomezuje jen na svůj zrakové vjemy uložené v paměti, ale zobrazuje i všechny pocity, nálady a asociace s pojené s těmito vzpomínkami. Rozhodně bych Chagalla neřadil jako nějakého naivního autora, ale spíše mezi takové experimentátory s lidskou psychikou, jako byl Bosch (považovaný za objevitele podvědomí) nebo snad Dalí (s ještě rozsáhlejším polem působnosti).

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.