Boltzmann Ludwig

Z skolavpohode.cz

Rakouský fyzik, zakladatel statistické mechaniky. Formuloval vztah mezi entropií a pravděpodobností (entropie je úměrná logaritmu počtu realizovatelných stavů, 1872) a zformuloval H teorém o narůstání entropie v nevratných procesech. Ekvipartiční teorém pokládal za základní rys kinetické teorie. Na konci života spáchal sebevraždu.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.