Barkla Charles Glover

Z skolavpohode.cz

Charles Glover Barkla získal v roce 1917 Nobelovu cenu za jeho práci o rozptylu rentgenového záření. Rozptyl nastává pokud jsou rentgenové paprsky při průchodu látkou odchylovány od své původní trasy elektrony z atomárních obalů. Jevu je využíváno při studiu atomárních struktur látek. Ch. G. Barkla vystudoval na Trinity and King´s Colleges v Cambridge, v roce 1902 nastoupil na Liverpool Univerzity, v roce 1909 přesídlil do Londýna na University of London a v roce 1913 se stal profesorem přírodní filozofie na University of Edinburgh. V roce 1906 Barkla a C. A. Sadler použili rozptylu rentgenových paprsků k určení počtu elektronů v atomu uhlíku. Přibližně v této době také Barkla rentgenové záření polarizoval (rentgenové vlny nechal kmitat pouze v jedné rovině), čímž ukázal, že rentgenové záření je příčné vlnění stejně jako ostatní elektromagnetické záření (například světlo).

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.