Bakunin Michail Alexandrovič (1)

Z skolavpohode.cz

Ruský anarchistický myslitel, politik a publicista. Pocházel ze šlechtické rodiny, krátce působil v ruské armádě. V roce 1842 odešel do emigrace, nebo» vystupoval proti carskému samoděržaví. Aktivně se účastnil několika revolučních vystoupení 1848-49 (i v Praze - na tzv. "májovém spiknutí"), od 1850 vězněn v Sasku, Rakousku a Rusku. Roku 1861 uprchl z vyhnanství na Sibiři, poté žil ve Velké Británii, v Itálii, ve Švýcarsku a ve Francii. Byl ovlivněn levým hegelismem, z něhož odvozoval radikální politické důsledky. Později se hlásil k materialismu a na jeho základě zdůvodňoval své anarchistické stanovisko. Základními společenskými zákony jsou podle něj zákon sociální solidarity a zákon svobody. Konstitutivním prvkem svobody je vzpoura. Člověk má možnost vzbouřit se proti institucím, které jsou překážkou jeho svobody, tedy proti státu a církvi. Jejich odstraněním vznikne společnost založená na decentralizované samosprávě a sociální spravedlnosti - společnost socialistická. Svoboda bez socialismu je nespravedlnost a socialismus bez svobody je otroctví. Odmítal hierarchické uspořádání mezilidských vztahů jak v oblasti politické, tak i ekonomické, zastával ostře ateistická stanoviska. Kritizoval náboženství a stát jako nositele autority.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.