Bajza Jozef Ignác

Z skolavpohode.cz

Slovenský obrozenecký spisovatel a katolický kněz, autor satir a epigramů. Zakladatel tradice novodobé slovenské krásné prózy. Narodil se v Predmieri u Žiliny. Jako první se pokusil o kodifikaci slovenského spisovného jazyka na základě západoslovenského nářečí (používal g místo j, w místo v). Ve svém díle vyjadřoval pocity a názory soudobého člověka, který se vymaňoval ze stavovských konvencí a feudální ideologie. Zdůrazňoval právo člověka na svobodnou volbu svého stavu i lásky. Později, po sporech s bernolákovci o spisovný jazyk, opustil pokrokové názory svého mládí a věnoval se výhradně tvorbě náboženských děl.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.