Bél Matej

Z skolavpohode.cz

Slovenský všestranně vzdělaný učenec, člen mnoha vědeckých společností (mj. v Londýně, Petrohradě, Berlíně a Jeně) a rektor evangelického lycea v Bratislavě. Zabýval se kulturou, historií, jazykovědou, národopisem, zeměpisem, hospodářstvím a přírodními vědami, stal se průkopníkem moderních vědeckých metod. Vycházel z předem vypracovaného výzkumného plánu, organizoval si sí» spolupracovníků, opíral se o prameny a archívní dokumenty, usiloval o kritické zpracování materiálu.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.