Ayer Sir Alfred Jules

Z skolavpohode.cz

Britský filosof, představitel analytické filosofie. Navazoval na Russella, Wittgensteina, Berkeleye a Huma. Zabýval se způsobem, jakým se o věcech mluví, byl stoupencem tzv. "lingvistického fenomenalismu", který problém vztahu materiálních věcí ke smyslovým datům převádí na problém vztahu mezi dvěma jazyky. Podle Ayera jsou dva druhy smysluplných výroků - výroky logické a výroky faktuální. Morální soud pak není ani logickým soudem ani konstatováním faktu.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.