Arendtová Hannah

Z skolavpohode.cz

Německá filosofka. Studovala u E. Husserla, K. Jasperse a M. Heideggera. Aktivně se účastnila pomoci německým Židům. V roce 1933 emigrovala přes Francii do Spojených států, kde žila až do své smrti. V roce 1951 získala americké státní občanství, v letech 1963-7 přednášela na univerzitě v Chicagu. Propracovala fenomenologickou analýzu existenciálních základů politické filosofie, zabývala se výkladem moderního totalitarismu. K tématům její politické filosofie patří problém tradice, autority, výchovy a svobody. Známá se stala svým pojetím "banality zla" jako nového fenoménu 20. století. Své názory shrnula v nedokončeném trojsvazkovém díle.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.