Anna Elliotová

Z skolavpohode.cz

Anna Elliotová je třetí dcerou Waltera Elliota. Je to vysoký anglický šlechtic, který si o sobě myslí, že je krásný i ve svém pokročilém věku, a klade důraz na postavení lidí. V tomto románu je popisována snaha najít manžely pro Annu, její přítelkyně Luisu a Henriettu a Anninu starší sestru Elisabethu. Anna zde vystupuje jako pozorovatel charakterů, má zdravý a rychlý úsudek a není tak závislá na postavení ve společnosti jako lidé kolem ní. Ve svých devatenácti letech se zasnoubila s kapitánem Wentworthem, ale na naléhání lady Russellové toto zasnoubení zrušila a s kapitánem se již neviděla. Mezitím se její sestra Mary vdala a měla dvě děti. Její sestra je velice náročná a pořád musí mít někoho kolem sebe. Jinak trpí nemocemi. Kniha začíná tím, že sir Walter Elliot se dostává do dluhů a proto musí pronajmout rodinné sídlo v Kellynchi. Jejich právník jim našel spolehlivé nájemce admirála Crofta. Jeho manželka je sestra již výše zmiňovaného kapitána Wentwortha. Anna, protože je z celé rodiny nejtišší a nejochotnější, se stěhuje do Uppercrossu za svou sestrou Mary, které se opět udělalo špatně a potřebuje péči Anny. Zde se setkává s rodinou Musgrovů, která má dvě dcery Luisu a Henrietu. Zde se také setkává se svým bývalým snoubencem kapitánem Wentworthem. Od té doby, co byli zasnoubeni, už uběhlo osm let, a tak Anna doufá, že to pro ni nebude těžké se s ním setkat. Avšak když se setkají uvědomí si, že ho stále miluje a je pro ni velice těžké s ním hovořit a nečervenat se. V Uppercrossu prožívá krásné časy, chodí na vycházky a dokonce navštívila se svými přáteli nedaleké městečko Lym, ve kterém má kapitán přátele. Celou dobu se stýká s kapitánem Wentworthem, ale není to pro ni o nic lehčí, neboť kapitán se velmi zajímá o Luisu a po kraji se šeptá, že jsou zasnoubeni. V Lymu se však Luise stane neštěstí, spadne a udeří se do hlavy. Jediná Anna zachová chladnou hlavu a zavolá doktora. Kapitán Wentworth odjíždí za svým bratrem a po tři týdny se nevrací. Mezitím Anna odjíždí s lady Russellovou do Bathu, kde Annin otec má pronajatý dům. Anna nemá toto město ráda a proto tam odjíždí s nechutí. Setkává se zde s vysokou šlechtou. Dvoří se jí její bratranec Elliot, který je hlavním dědicem sira Waltera Elliota a získá také šlechtický titul. Každý vidí v tomto svazku velkou výhodu, jen Anna si to neuvědomuje. Myšlenkami je neustále u kapitána Wentworthe, kterého z celého srdce miluje. Za nějaký čas se kapitán objevuje v Bathu i se svou sestrou a admirálem Croftem a rodinou Musgrovů. Anna má z toho velkou radost, protože tito přátelé jsou jí mnohem milejší než smetánka z Bathu. Co ji však zaráží je, že kapitán Wentworth se k ní chová úplně chladně. Další Anninou přítelkyní je její bývalá spolužačka paní Smithová. Ta jí prozradí, že pan Elliot je vypočítavý a krutý člověk, který se v životě žene jen za penězi. Teprve teď Anně dochází proč se kapitán choval tak chladně. Vždyť on žárlil na Elliota. Po celém Bathu se roznáší, že Anna Elliotová je zasnoubena s Waltrem Elliotem mladším. To však Anna popírá a konečně si s kapitánem Wentworthem vyznávají lásku. Mohou se zasnoubit a svatba se koná ve velmi krátké době. Všichni jsou šťastní, jen Elisabeth, Annina nejstarší sestra, která je sice krásná, ale povýšená a protivná, zůstává sama.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.