Anarchismus

Z skolavpohode.cz

V běžném jazyce má slovo anarchie negativní význam. Naznačuje chaos a nepořádek, úplné rozvrácení civilizovaného a předvídatelného chování. Anarchie je spojována i s násilím, protože veřejnost si anarchistu představuje spíše jako teroristu. Proti těmto asociacím by se však většina anarchistů ostře ohradila. Anarchisté sice hlásají zrušení zákonů a státní moci, ovšem ve víře, že vznikne přirozenější a spontánnější sociální řád. Jak říkal Proudhon, společnost usiluje o řád v anarchii. Vazba s násilím je též zavádějící. Většina anarchistů násilí považuje za chybné a kontraproduktivní a mnozí se hlásí k idejím Tolstého a Gándhího a shledávají jakoukoli formu násilí za nepřijatelnou z morálního hlediska.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.