Advent (2)

Z skolavpohode.cz

Mladá, hezká Františka Plesníková se provdá za mnohem staršího, před lety ovdovělého pasekáře Podešvu. Zprvu pociťuje vděčnost ke svému muži, který ji, chudou služebnou s nemanželským synkem, učinil svou ženou. Brzy se však dostaví rozčarování. Františčin život na opuštěné usedlosti Podešvově uprostřed Beskyd se promění v peklo. Každý krok v hospodářství ztrpčuje mladé selce úmyslně děvečka Rozina, která až do jejího příchodu zastávala úlohu hospodyně, a která se snaží Františčino manželství rozvrátit. Podešva neoceňuje patřičně bezpříkladnou píli a trpělivost ženinu a zraňuje ji ustavičnou nedůvěrou a podezíráním Františčina nemanželského synka Metoda nemá rád a ukládá mu práce jeho věku nepřiměřené. Téměř celý Podešvův majetek je připsán jeho dospělému synu z prvního manželství, ale Podešva se nijak nestará, aby Františku po své smrti zabezpečil. Františka překonává jedno zklamání za druhým. Největší rána a ponížení ji stihne, když sotva po roce svého manželství zjistí, že ji Podešva podvádí s Rozinou. Také Metod ji zarmucuje neustálými nezbednostmi a nebezpečnou zálibou v toulkách. Podešva i Rozina zhoubně zasahují do chlapcovy výchovy. Jedné mrazivé noci se nevrátí Metod domů a Frantšika prožívá dlouhé hodiny úzkosti o chlapcův život. Konečně jej nachází schovaného v seníku. Když chlapce objímá, zjeví se jí znovu vidina, která ji všude pronásleduje: ulekaná tvář Podešvova a Rozinina, když je přistihla při nevěře Vysílena dlouhým bděním a pološílená přestýlám strachem o dítě, nevnímá již, co je přízrak a co skutečnost, neví, že se Podešva a Rozina opravdu vplížili za ni do seníku, rozpřáhne se lucernou po svém přeludu a hodí ji do sena. Pak vyběhne s dítětem ven a zavře seník na závoru. Za chvíli je seník v plamenech. Její trýznitelé zahynou strašnou smrtí. Františka však neví o ničem. "Celý svět se propadl, niž už tu není, jen oni dva. Františka a Metod, sami samojediní v obrovské prázdnotě růžového vesmíru." Její advent je skončen.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.